Müügitingimused ja privaatsuspoliitika

 

 

1        Gravadori kasutus- jm tingimused

 

1.1         Mõisted

 

 

Gravador – Tuuline OÜ, reg.   kood 12338891, asukoht     Kassi 4, Tallinn, 12618, e-post info@gravador.ee, telefon +372 55517161

Klient või Kasutaja – Gravadori klient või isik, kes kasutab Gravador.ee veebilehte; Pool või pooled – Gravadori või klient või mõlemad;

Kaup – Gravadori poolt müüdav kaup, mis võib, aga ei pruugi olla toodud Gravador.ee veebilehel;

Teenus – Gravadori poolt osutatav teenus;

Tellimus – Kliendi esitatud sooviavaldus kauba ostmiseks ja/või teenuste tellimiseks;

Veebileht – Gravadori veebileht aadressil https://gravador.ee/; VÕS – Võlaõigusseadus.

 

1.2         Lepingu kehtivus

 

 1. Käesolevad tingimused kehtivad kliendi ja Gravadori vahel sidevahendi abil sõlmitud lepingutele (sh e-posti ja veebilehe kaudu edastatud tellimustele) ja veebilehe

1.3         Tooted ja teenused

 

  1. Gravador tegeleb    ennekõike    erinevate    toodete    müügi, valmistamise, vahendamise ja
  2. Gravador pakub kõigile toodetele isikustamise teenust läbi graveerimise, lõikamise, freesimise
  3. Saadaval olevad tooted on toodud Gravadori     Gravador võib

  lisaks müüa muid tooteid, mille info edastatakse kokkuleppel kliendiga.

  • Tooted on kategoriseeritud vastavalt tüübile, omadustele ja/või muudele
  • Teave toodete kohta on toodud vastava toote lehel.

  I Erandjuhtudel võib toote nimetus ja/või lühikirjeldus puududa.

  Nende toodete kohta saab Klient infot e-posti või telefoni teel või hinnapakkumisest.

  • Toodetele on lisatud Gravadori tehtud foto müüdavast või varasemalt müüdud samast tootest, kui juurde ei ole märgitud

  I Erandjuhtudel on tegemist tootja fotoga, mida võib olla digitaalselt töödeldud.

  • Kindla hinnaga toodete korral on toodud toote hind, mis võib sõltuda erinevatest parameetritest, näiteks

  I Toodete hind on informatiivne, kuid võimalikult täpne, kui juurde ei ole märgitud teisiti.

  • Hinnad sisaldavad toote isikustamist näidisel näidatud mahus, kui juurde ei ole märgitud
  • Suuremamahuliste ja keerulisemate tööde puhul võib, aga ei pruugi lõpphind olla märgitust kõrgem, lihtsamate tööde puhul
  1. Tellimuse täpne lõpphind koos saatmiskuluga selgub pärast tellimuse esitamist saadetavas
  2. Kliendile edastatavad   digitaalselt    töödeldud    näidised    on ennekõike informatiivse tähendusega.
   • Tulenevalt erinevate materjalide erinevatest omadustest ei ole võimalik digitaalse töötlusega mõistliku ajaga saavutada täielikult realistlikku
   • Näidiste eesmärk on ennekõike tekstide, ornamentide jms asetuste demonstreerimine ja kokkuleppimine. 

1.4         Tellimuste esitamine

 

 1. Tellimusi on võimalik esitada ennekõike veebilehe
  • Esmalt peab klient valima toote, märkima soovi korral isikustamise info ja lisama selle
  • Seejärel tuleb ostukorvis valida transpordi- ja makseviis, sisestada vajalik info ning tellimus
  • Seejärel edastatakse tellimus Gravadorile edasiseks töötlemiseks.

 

 1. Tellimusi on soovi korral võimalik esitada ka e-posti teel lisades kogu tellimuse täitmiseks vajaliku

1.5         Transport

 

 1. Transpordi hind oleneb kättetoimetamise viisist, kliendi askohast, toodete kogusest ning
 2. Tellimusi on võimalik kätte saada:
  • Gravadori töökojast Kassi 4, Tallinn, eelneval kokkuleppel;
  • Kulleriga;
  • SmartPOST-i pakiautomaadist;
  • Omniva pakiautomaadist;
  • DPD pakiautomaadist
 3. Tellimuse kättesaamine Gravadori töökojast on
 4. Teiste transpordiviiside hind lisatakse
 5. Tellimusi saadetakse üle
  • Võimalikud lisanduvad tolli-, ekspordi-, impordi- jm maksud kannab

1.6         Tellimuste töötlemine, maksmine ja täitmine

 

 1. Pärast tellimuse kättesaamist:
  • Gravador vaatab tellimuse üle ja saadab kliendile hinnapakkumise koos eeldatava valmimise

I Hinnapakkumine saadetakse esimesel võimalusel, kuid mitte hiljem kui kolme tööpäeva jooksul, v.a. erakorraliste sündmuste korral.

II Eeldatav valmimise aeg on umbkaudne ja võib mõne päeva võrra erineda, kui kokku ei ole lepitud teisiti.

 • Klient teavitab Gravadori pakkumise sobimisest või

I teavitamiseks on aega kolm tööpäeva alates hinnapakkumise saamisest, kui kokku ei ole lepitud teisiti.

 • Pärast seda on Gravadoril õigus tellimus tühistada või korrigeerida eeldatava valmimise
 • Pakkumise sobimisest teavitamisel tekib kliendil maksekohustus, kui kokku ei ole lepitud

 

 • Osalise sobivuse korral saadab Gravador võimalusel kliendile uue pakkkumise vastavate täiendustega.
  • Pakkumise sobimise korral edastab Gravador kliendile arve ja asub tellimust täitma.
 • gravadoril on õigus tellimus täita alles pärast ettemaksu laekumist, kui kokku ei ole lepitud
  • Klient tasub tasub arve pangaülekandega Gravadori (Tuuline OÜ) arveldusarvele hiljemalt arvel märgitud tähtajaks.

I Ettemaksu  mittelaekumise   korral   on   Gravadoril   õigus tellimus tühistada ja/või sisse nõuda kõik tekkinud kulud.

 • Gravador täidab   tellimuse   ja   saadab   selle   kliendile tema         valitud

I Tellimus täidetakse piisava ajavaruga, et see jõuaks tavaolukorras kokkulepitud ajal kliendini.

 • Gravador ei vastuta logistikaettevõtete põhjustatud viidete eest, mil kauba kohaletoimetamine võtab tavapärasest kauem
  • Kui tellimust ei ole võimalik täita, teavitab Gravador sellest klienti esimesel võimalusel.

I Kui klient nõustub tellimuse osalise täitmisega, tagastab Gravador täitmata jäänud tellimuse ja vastava transpordikulu väärtuse.

II Kui klient ei nõustu tellimuse osalise täitmisega või see pole võimalik, tagastab Gravador tasutud raha esimesel võimalusel, kuid mitte hiljem kui 14 päeva jooksul.

 

1.7         Taganemisõigus

 

 1. Vastavalt VÕS 56 lõikele 1 on kliendil õigus lepingust taganeda 14 päeva jooksul alates kauba kättesaamisest.
  • Klient on kohustatud esitama Gravadorile korrektse taganemisvormi või muu ühemõttelise avalduse e-posti aadressile info@gravador.ee.
  • Klient kannab lepingust taganemisega seotud transpordikulud, a. juhul, kui saadetud kaup ei vastanud tellimusele.
  • Gravador hüvitab vaid kõige odavama kättetoimetamisviisi saatmiskulu.

I tellimuse   osalise   tagastamise   korral   hüvitatakse               saatmiskulu proportsionaalselt.

 • Gravador tagastab tellimuse väärtuse 14 päeva

I Gravador võib tagastamisega oodata seni, kuni on tagastatud toote

 

kätte saanud või klient esitanud veenva tõendi, et on eseme tagasi saatnud.

 • Kaup ei tohi olla kasutatud muul viisil, kui on vajalik kauba olemuses, omadustes ja toimimises veendumiseks viisil, nagu seda lubataks teha

I Vastasel juhul on Gravadoril õigus alandada tagastatavat tasu vastavalt kauba väärtuse vähenemisele.

 1. Vastavalt VÕS 53 lõikele 4 ei kohaldata 14-päevast tagastusõigust muuhulgas toodetele, mis on valmistatud kliendi esitatud tingimuste kohaselt.
  • Sellest tulenevalt puudub isikustatud toodete korral taganemisõigus.
 2. Taganemisõigus ei kehti juriidilistele

1.8         Pretensioonide esitamine

 

 1. Gravador vastutab kauba lepingutingimustele mittevastavuse või puuduse eest, mis oli olemas kauba üleandmise hetkel ja ilmnes kuni kahe aasta jooksul alates kauba üleandmisest
  • Esimese kuue kuu jooksul ilmnenud puuduste korral eeldatakse, et puudus oli olemas juba kauba üleandmise hetkel, kui Gravador ei tõesta
 2. Puuduse ilmnemisel peab klient hiljemalt kahe kuu jooksul Gravadorile pretensiooni esitama saates selle e-postiga aadressile info@gravador.ee.
  • Pretensioonis tuleb märkida: kliendi nimi ja kontaktandmed; kaebuse esitamise kuupäev; kauba või teenuse puudus; Gravadorile esitatav nõue; arve
  • Gravador vastab pretensioonile 15 päeva
  • Alusetu pretensiooni korral kohustub klient tasuma puuduse tekkepõhjuste tõendamise maksumuse, a. punktis 1a toodud juhtudel.
  • Puuduse ilmnemisel peab klient kaupa võimalikult vähe kasutama vältimaks selle edasist
 3. Gravador parandab või asendab puudusega kauba mõistliku aja
  • Gravador ei vastuta puuduste eest, mis tekkisid pärast kauba üleandmist

I selliste   puuduste   kõrvaldamise   eest   tasub   klient                kokkuleppel

 

Gravadoriga.

II Muudel juhtudel kannab Gravador kõik parandamise või asendamisega seotud kulud.

 • Kui kaupa ei ole võimalik parandada ega asendada, tagastab Gravador kõik kaubaga seotud

I gravador    hüvitab    vaid    kõige    odavama                kättetoimetamisviisi saatmiskulu.

 • Tellimuse osalise   tagastamise   korral   hüvitatakse                saatmiskulu
 • Kaup tuleb Gravadorile
 • Gravadoril on õigus alandada tagastatavat tasu vastavalt kauba väärtuse vähenemisele, kui see ei ole tekkinud kauba korrapärase kasutamise

1.9         Jäätmekäitlus

 

 1. Patareid, akud ja elektroonikat sisaldavad tooted tuleb viia käitlemiseks vastavasse jäätmete
 2. Kogusmispunktide nimekiri ja asukohad on saadaval MTÜ EES-Ringlus veebilehel aadressil http://eesringlus.ee/kuhu-viia-vana-kodutehnika-ja- patareid/.

1.10         Vaidluste lahendamine

 

 1. Kui kliendil on Gravadorile pretensioone, tuleb need edastada e-kirja teel aadressile info@gravador.ee.
  • Gravador vastab pretensioonile esimesel võimalusel, kuid mitte hiljem, kui kolme tööpäeva jooksul, a. erakorraliste sündmuste korral.
 2. Kui kokkulepet ei saavutata, on ostjal võimalik esitada pretensioon:
  • Tarbijavaidluste komisjonile aadressil https://komisjon.ee/.
  • läbi Euroopa Komisjoni vaidluste veebipõhise lahendamise platvormi aadressil https://ec.europa.eu/consumers/odr.

 

1.11         Lõppsätted

 

 1. Käesolevate tingimuste ja muude poolte teineteise ees olevate kohustuste rikkumine on vabandatav, kui kohustuse rikkumine toimus vääramatu jõu tõttu.
 2. Erakorralisteks sündmusteks loetakse vääramatu jõu põhjustatud sündmust, kollektiivpuhkust ja infosüsteemide plaanilist
  • Erakorralise sündmuse ajal võivad erinevad tähtajad pikeneda ja viibida kauba jõudmine
 3. Gravadoril on õigus käesolevaid tingimusi etteteatamata muuta.

 

 

 

2     Privaatsuspoliitika

 

2.1         Isikuandmete töötlemine

 

 1. Veebilehe ee ja selle alamdomeenidel asuvate lehtede või süsteemide isikuandmete vastutav töötleja on Tuuline OÜ, reg. kood 12338891 asukoht Kassi 4, 12618 Tallinn, e-post info@gravador.ee, telefon +37255517161, edaspidi Gravador.

2.2         Milliseid isikuandmeid töödeldakse

 

 1. Gravador kogub erinevaid teenuse osutamiseks ja parendamiseks kasutatavaid isikuandmeid:
  • nimi, telefoninumber, e-posti aadress;
  • kauba kohaletoimetamiseks vajalik info: aadress, telefoninumber;
  • maksete töötlemiseks vajalik info: maksevahendi number ja muu maksete tuvastamiseks ning vastuvõtmiseks vajalik info;
  • muud tellimuse täitmiseks vajalikud andmed: graveeritavad fotod, nimed

2.3         Mis eesmärgil isikuandmeid töödeldakse

 

 1. Isikuandmeid kasutatakse ennekõike tellimuste haldamiseks, täitmiseks, kauba kohaletoimetamiseks ja teenuse
 2. Andmeid kasutatakse müügitegevuseks ja turundus- ja sooduskampaaniate läbiviimiseks ning nende analüüsimiseks.
 3. Ostuajaloo andmeid (ostu kuupäev, kaup, kogus, kliendi andmed) kasutatakse ostetud kaupade ja teenuste ülevaate koostamiseks ning kliendieelistuste analüüsimiseks.

 

 1. Maksevahendiga seotud andmeid kasutatakse maksete haldamiseks ja kliendile maksete
 2. Gravador edastab vajadusel maksete teostamiseks vajalikud isikuandmed volitatud töötlejale Montonio Finance
 3. Isikuandmeid nagu e-post, telefoninumber, kliendi nimi, töödeldakse selleks, et lahendada kaupade ja teenuste osutamise seonduvaid küsimusi (klienditugi).
 4. Veebipoe kasutaja IP-aadressi või teisi võrguidentifikaatoreid töödeldakse veebipoe kui infoühiskonna teenuse osutamiseks ning veebikasutusstatistika

2.4         Andmete kogumine

 

 1. Üldjuhul kogume isikuandmeid otse andmesubjektidelt ja nende nõusolekul. Lisaks sellele kasutame me automaatseid andmekogumisvahendeid, sealhulgas küpsiseid eesmärgiga optimeerida kodulehe kasutajakogemust ja pakkuda klientidele paremaid
 2. Kasutajal on õigus keelduda küpsiste salvestamisest Vastava soovi korral peab kasutaja muutma oma veebilehitseja seadeid.

2.5         Õiguslik alus

 

 1. Isikuandmete töötlemine   toimub   kliendiga    sõlmitud   lepingu täitmise eesmärgil.
 2. Isikuandmete töötlemine    toimub   juriidilise    kohustuse täitmiseks        (nt raamatupidamine ja tarbijavaidluste lahendamine).
 3. Isikuandmeid töötleme edastamaks võimalikult täpset informatsiooni ja ülevaadet Gravadori teenustest ning mõistmaks klientide vajadusi ja

2.6         Vastuvõtjad, kellele isikuandmed edastatakse

 

 1. Isikuandmed edastatakse tellimiskeskkonna klienditoele ostude ja ostuajaloo haldamiseks ja kliendi küsimuste ja probleemide Samuti kliendibaasi loomiseks ja haldamiseks, klientidele olemasolevate ja uute teenuste pakkumiseks.

 

 1. Nimi, telefoninumber ja kohaletoimetamise aadress edastatakse transporditeenuse
 2. Isikuandmeid võidakse edastada infotehnoloogia teenuste pakkujatele, kui see on vajalik tellimiskeskkonna funktsionaalsuse või andmemajutuse tagamiseks.

2.7         Turvalisus ja andmetele ligipääs

 

 1. Isikuandmeid hoitakse Zone Media OÜ infosüsteemides, mis asuvad Euroopa Liidu liikmesriigi või Euroopa Liidu majanduspiirkonnaga liitunud riikide Andmeid võidakse edastada riikidesse, mille andme- kaitse taset on Euroopa Komisjon hinnanud piisavaks ning USA ettevõtetele, kes on liitunud andmekaitse kilbi (Privacy Shield) raamistikuga.
 2. Juurdepääs isikuandmetele on Gravadori ja Zone Media OÜ töötajatel, kes saavad isikuandmetega tutvuda selleks, et lahendada tellimiskeskkonna kasuta- misega seonduvaid tehnilisi küsimusi ning osutada klienditoe
 3. Veebipood rakendab asjakohaseid füüsilisi, organisatsioonilisi ja infotehnilisi turvameetmeid, et                    kaitsta isikuandmeid       juhusliku      või                   ebaseadusliku hävitamise, kaotsimineku, muutmise või loata juurdepääsu ja avalikustamise
 4. Isikuandmete edastamine veebipoe volitatud töötlejatele (nt transporditeenuse pakkuja ja andmemajutus) toimub veebipoe ja volitatud töötlejatega sõlmitud lepingute Volitatud töötlejaid on kohustatud tagama isikuandmete töötlemisel asjakohased kaitsemeetmed.

2.8         Isikuandmetega tutvumine ja parandamine

 

 1. Isikuandmetega saab tutvuda ja teha parandusi veebilehele sisse

2.9         Nõusoleku tagasivõtmine

 

 1. Kui isikundmete töötlemine toimub kliendi nõusoleku alusel, siis on kliendil õigus nõusolek tagasi võtta teavitades sellest kliendituge e-posti
 2. Kui isik ei soovi saada Gravadori turundusteateid, on võimalik neist loobuda, järgides iga turundusteate jaluses olevaid loobumisjuhiseid või võttes ühendust

 

meie klienditoega e-posti teel.

 

2.10         Säilitamine

 

 1. Veebipoe kliendikonto sulgemisel kustutatakse isikuandmed, va juhul kui selliseid andmeid on vaja säilitada raamatupidamise jaoks või tarbijavaidluste
 2. Maksetega ja tarbijavaidlustega seotud vaidluste korral säilitatakse isikuandmed kuni nõude täitmiseni või aegumistähtaja lõpuni.
 3. Raamatupidamise jaoks vajalikud isikuandmed säilitatakse seitse

2.11         Kustutamine

 

 1. Isikuandmete kustutamiseks tuleb võtta ühendust klienditoega e-posti Kustutamistaotlusele vastatakse mitte hiljem kui kuu aja jooksul ning täpsustakse andmete kustutamise perioodi.

2.12         Ülekandmine

 

 1. E-posti teel   esitatud   isikuandmete   ülekandmise   taotlusele vastatakse hiljemalt kuu aja      Klienditugi tuvastab isikusamasuse ja teavitab isikuandmetest, mis kuuluvad ülekandmisele.

2.13         Lõppsätted

 

 1. Gravador võtab endale õiguse küpsiste kasutamist ja privaatsuspoliitikat ühepoolselt
 2. Küpsiste kasutamisele ja privaatsuspoliitikale kohalduvad Eesti Vabariigi Poliitikast   tulenevad   vaidlused        või                  nõuded      lahendatakse läbirääkimiste teel või Harju Maakohtus.            Järelevalveasutus on Eesti Andmekaitse Inspektsioon (info@aki.ee).

Shopping Cart
etET